Nordisk kvalitet

Hvordan skreddersy huset ditt ved hjelp av materialvalg

Det er en rekke materialbeslutninger som påvirker utseendet til det ferdige huset ditt. Dette inkluderer for eksempel valg av tømmer, hjørnetyper, bekledningsalternativer og takformer.

Skreddersy drømmehuset ditt med dine egenvalgte materialer.

VI ER PIONERER INNEN TØMMERTEKNOLOGI

Som den første industrielle produsenten av tømmerhus i verden, har Honka alltid vært helt i forkant innen treforedlingsindustriteknikk.

Ved hjelp av spydspissteknologi behandler Honka treettil det best mulige materiale for husbygging som vil tåle selv ekstreme forhold. Den høye automatiseringsgraden i produksjonen bidrar til å sikre at trearbeidet i alle Honka hus er nøyaktig fortilpasset, noe som gjør reising på byggeplassen og de forskjellige byggeprosesser raske og presise.

Å være en pioner i bransjen er ikke noe du oppnår én gang; du må gjøre deg fortjent til det gang på gang. Vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsarbeid er basert på våre verdier med å fremme en sunn, bærekraftig og trygg livsstil.

Marko Saarelainen, Administrerende Direktør

TESTET OG SERTIFISERT

Kvaliteten på Honka husene er basert på kunnskap som er overlevert gjennom generasjoner, pågående utviklingsarbeid og samarbeid med et globalt nettverk av ledende eksperter. Vår deltakelse i studier om jordskjelv i Japan og branntesting i Finland er eksempler på innsatsen innen forskningssamarbeidet. Vi er også involvert i sikkerhetsforskning i fuktighet i Finland og i energieffektivitetstesting i Tyskland.

Honka var den første europeiske trehusfabrikanten som fikk rett til å merke sine produkter med CE-merket. CE-merket betyr at produktet oppfyller kravene i EU-regelverket på byggevarer.

Honka innehar ISO 90004 kvalitetssertifikat. Vår virksomhet er sertifisert i henhold til ISO 14001 miljøstandard.

PEFC-sertifisering garanterer at råvaren som Honka benytter stammer fra sertifiserte finske skoger. Vi bruker aldri tre fra beskyttede områder.

Alle Honka hus er laget av finsk furu fra vår egen treforedlingsfabrikk i Karstula, Finland.