Med respekt for naturen

Vi elsker skogene våre

En av de største tingene ved Finland er landets overflod av trær. Faktisk er tilveksten av trevirke i de finske skoger større enn det som blir hogget. Vår filosofi ligger dypt inne i de finske skoger i form av høy-kvalitet råvarer, og vår erfaring gir din familie et økologisk hjem bygget med ren, fornybar og høykvalitets trevirke med inneklima i fokus.

100% fornybart trevirke

Hvis du bor i et finsk tømmerhus, kan du være sikker på at for hvert tre som ble felt for å bygge huset, ble det plantet en ny spire, og at med tiden vil disse spirene vokse til en ny skog.

Når vi kjøper tømmer er vi forpliktet til et bærekraftig skogbruk der økologiske verdier er i balanse med trevirkeproduksjon. PEFC-sertifiseringen gir en garanti for at finske råvarer stammer fra sertifiserte finske skoger. Vi kjøper aldri trevirke fra beskyttede områder.

Etter hvert som et tre vokser vil det binde opp karbondioksid som vil bli lagret i veggene i et hus laget av heltre i århundrer. Og etter hvert som nye skoger vokser seg til vil mer karbondioksid bli bundet i nye trær, noe som er med på å bremse klimaforandringene.

ET HELT NATURLIG ENERGIEFFEKTIVT HUS

Når man snakker om miljøvennlige byggematerialer er tre i en klasse for seg. Energimengden som forbrukes i en industriell produksjon av heltre er omtrent 50 prosent av energien som kreves for sementproduksjon og omtrent 20 prosent av den som kreves under produksjon av murstein.

Når dette kombineres med et økologisk og moderne oppvarmingssystem blir et finsk tømmerhus et konsept med høy kvalitet og naturlig lav energi som gjør det mulig å nå hvilken som helst energiklasse både i dag og i fremtiden.

En tømmervegg er en naturlig isolator med stor termisk masse. I motsetning til vegger med kun reisverk i tre er en tømmervegg i stand til å lagre varme. Denne egenskapen betyr lavere energiforbruk i husholdningen.